Algas õpetajakutse taotlemise sügisvoor

Eesti Õpetajate Liit kuulutab välja õpetajakutse sügisese taotlusvooru  

Taotluste laekumise tähtaeg on kolmapäev, 5. oktoober kell 23.59 (hiljem laekunud taotluste läbivaatamine lükkub 2023. aasta kevadisse vooru). Käesoleva vooru vestlused toimuvad ajavahemikus 24.10-30.11.2022. Konkreetne aeg lepitakse taotlejaga eraldi kokku.

Palume taotlejatel erilist tähelepanu pöörata sellele, et esitatav portfoolio oleks üles ehitatud kehtiva kutsestandardi kompetentside põhiselt ning sisaldaks erinevaid tõendusmaterjale (vt Kutse taotlemisega alustamise 5 sammu). See tähendab, et igal kompetentsil on portfoolios oma alamleht, mis sisaldab analüüsi, näiteid ja teisi tõendusmaterjale. Tuletame meelde, et analüüs on enamat kui kirjeldus ja konkreetne näide põhjalikum kui loetelu tegevustest.

Kutsume osalema ka kutse taotlemist tutvustaval seminaril 8. septembril kell 16-17 veebis, kuhu registreerida saab siin.

Avaldus kutse taotlemiseks koos dokumentidega ja protsessi käigus tekkivad küsimused saata meiliaadressil kutsekoordinaator@gmail.com.

Täpsem info alajaotuses:  Õpetaja kutse taotlemine.

Õpetaja kutse hindajate konkurss

ÕPETAJA KUTSE HINDAJATE KONKURSS

Õpetaja peab olema enesekindel professionaal, et pidevates muutuste tuultes enda rolli ühiskonnas
teadvustada ja väärtustada. Õpetaja kutse aitab läbi eneseanalüüsi taastada õpetaja usku iseendasse
ning enda ametisse. Kutse hindajana on Sul võimalus toetada õpetajaid selles protsessis. Tule anna
oma panus!

Eesti Õpetajate Liit kuulutab välja konkursi, et täiendada õpetaja kutse kompetentsuse hindajate
ridu.

Hindaja ülesandeks on:
– olla teadlik kutsesüsteemist,
– hinnata kutsetaotlejate kompetentside vastavust kutsestandardile,
– anda edasiviivat tagasisidet,
– olla sõltumatu ja erapooletu,
– olla heaks eeskujuks õpetaja maine kujundamisel ühiskonnas.

Kui Sa oled
– tugeva praktilise pedagoogika kogemuse ja tugeva empaatiavõimega,
– hea eneseväljendus- ja argumenteerimisoskusega,
– näidanud üles head otsustusvõimet,
– valmis hindajate regulaarseteks koolitusteks,
– ja Sul on soov panustada eesti õpetajate professionaalsesse arengusse,
tule osale õpetaja kutse hindajate konkursil.

Selleks saada:
1) oma CV ja motivatsioonikiri,
2) kaks soovituskirja, mis kinnitavad Sinu senist tegevust nõustaja, otsustaja või teiste töö hindajana
aadressil kutsekoordinaator@gmail.com hiljemalt 12. septembriks 2022.

Eesti Õpetajate Liit kuulutab välja õpetajakutse suvise taotlusvooru

Taotluste laekumise tähtaeg on teisipäev, 26. juuli kell 23.59 (hiljem laekunud taotluste läbivaatamine lükkub 2022. aasta sügisesse vooru). Vestlused toimuvad taotlejaga kokkuleppel.

Palume taotlejatel erilist tähelepanu pöörata sellele, et esitatav portfoolio oleks üles ehitatud kehtiva kutsestandardi kompetentside põhiselt ning sisaldaks erinevaid tõendusmaterjale (vt näidisportfooliot ja kutse taotlemisega alustamise 5 sammu). See tähendab, et igal kompetentsil on portfoolios oma alamleht, mis sisaldab analüüsi, näiteid ja teisi tõendusmaterjale. Tuletame meelde, et analüüs on enamat kui kirjeldus ja konkreetne näide põhjalikum kui loetelu tegevustest.

Avaldus koos dokumentidega ja protsessi käigus tekkivad küsimused saata meiliaadressil kutsekoordinaator@gmail.com.

Palume suvisest taotlusvoorust huvitunutel end samal meiliaadressil eelnevalt registreerida.

Täpsem info alajaotuses:  Õpetaja kutse taotlemine.

Eesti Õpetajate Liit kuulutab välja õpetajakutse kevadise taotlusvooru

Eesti Õpetajate Liit kuulutab välja õpetajakutse kevadise taotlusvooru  

Taotluste laekumise tähtaeg on laupäev, 5. veebruar kell 23.59 (hiljem laekunud taotluste läbivaatamine lükkub 2022. aasta sügisesse vooru). Käesoleva vooru vestlused toimuvad ajavahemikus 21.02.-30.03.2022. Konkreetne aeg lepitakse taotlejaga eraldi kokku.

Palume taotlejatel erilist tähelepanu pöörata sellele, et esitatav portfoolio oleks üles ehitatud kehtiva kutsestandardi kompetentside põhiselt ning sisaldaks erinevaid tõendusmaterjale (vt näidisportfooliot ja kutse taotlemisega alustamise 5 sammu). See tähendab, et igal kompetentsil on portfoolios oma alamleht, mis sisaldab analüüsi, näiteid ja teisi tõendusmaterjale. Tuletame meelde, et analüüs on enamat kui kirjeldus ja konkreetne näide põhjalikum kui loetelu tegevustest.

Avaldus koos dokumentidega ja protsessi käigus tekkivad küsimused saata meiliaadressil kutsekoordinaator@gmail.com.

Täpsem info alajaotuses:  Õpetaja kutse taotlemine.

Algas õpetajakutse taotlemise sügisvoor

Eesti Õpetajate Liit kuulutab välja õpetajakutse sügisese taotlusvooru  

Taotluste laekumise tähtaeg on teisipäev, 5. oktoober kell 23.59 (hiljem laekunud taotluste läbivaatamine lükkub 2022. aasta kevadisse vooru). Käesoleva vooru vestlused toimuvad ajavahemikus 26.10-27.11 2021. Konkreetne aeg lepitakse taotlejaga eraldi kokku.

Palume taotlejatel erilist tähelepanu pöörata sellele, et esitatav portfoolio oleks üles ehitatud kehtiva kutsestandardi kompetentside põhiselt ning sisaldaks erinevaid tõendusmaterjale (vt  Alusta siit: 5 sammu kutse taotlemisega alustamiseks + e-portfoolio näidis). See tähendab, et igal kompetentsil on portfoolios oma alamleht, mis sisaldab analüüsi, näiteid ja teisi tõendusmaterjale. Tuletame meelde, et analüüs on enamat kui kirjeldus ja konkreetne näide põhjalikum kui loetelu tegevustest.

Avaldus koos dokumentidega ja protsessi käigus tekkivad küsimused saata meiliaadressil kutsekoordinaator@gmail.com.

Täpsem info alajaotuses:  Õpetaja kutse taotlemine.

Eesti Koolijuhtide Ühenduse, Eesti Õpilasesinduste Liidu, Eesti Haridustöötajate Liidu, Eesti Õpetajate Liidu ja Eesti Lastevanemate Liidu arvamus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 349 SE kohta

Riigikogu kultuurikomisjonile                                                                                 23.03.2021

Eesti Koolijuhtide Ühenduse, Eesti Õpilasesinduste Liidu, Eesti Haridustöötajate Liidu, Eesti Õpetajate Liidu ja Eesti Lastevanemate Liidu arvamus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus 349 SE kohta.

Lugupeetud kultuurikomisjoni liikmed!

Lõppemas on erakordne kooliaasta – kodus, siis jälle koolis ja nüüd kooliaasta lõpul jälle pikemalt kodus. Ees on ootamas veel viimased pingutused ja seda eriti lõpuklasside puhul. Alanud on eksamiteks kordamise periood ning esimene riigieksam toimub praeguse plaani järgi juba vähem kui kuu aja pärast. Kui käiku läheb teine plaan, mille kavandi Valitsus esitas ja mis näeb ette eksamite edasi lükkamist, on selleni veidi rohkem aega. Kontaktõppes on käidud 8 või 11 aastat ja enamik koolitarkust peaks olema tänaseks omandatud. Kellel tahtmist olnud, on hoolimata õppevormist saanud ka viimasel kooliaastal õppida, kaasa mõelda, arutleda.

Õpetajate, koolijuhtide, lastevanemate ja õpilaste esindusorganisatsioonid ei ole vastu ettepanekule sel aastal eksamid korraldada, kuid peavad vajalikuks anda kooli õppenõukogule võimalus teha erisusi ja lubada lõpetada ka neil, kel epidemioloogilise olukorra tõttu mõni eksam tegemata jääb. Eksamile tohib eranditult tulla ainult isolatsioonikohustuseta terve õpilane. Vaja on hoolt kanda, et kellelgi koroona pärast kool lõpetamata ei jääks.

Praegu on väga reaalne olukord, kus õpilane on eksamiks valmistunud, kuid saab eelmisel õhtul teate, et peab eneseisolatsiooni jääma. On ka neid õpilasi, kes peavad end terviseseisundi tõttu väga hoidma ja kõiki võimalikke kontakte jälgima. Kõik need põhjused võivad takistada lõpetajal ühe või mitme eksami sooritamist.

Riik soovib saada ühe eesmärgina eksamitulemuste põhjal tagasisidet meie harituse kohta ning tänavu lisaks veel sügavuti leida õpilaste õpilüngad, mis distantsõppe tõttu võivad olla tekkinud. Õpilünkade väljaselgitamine on riigi üks peamine argument, miks eksamid sel aastal kindlasti korraldada tahetakse. Oluline on aga ka see, et teeksime kriisis otsuseid, mis ei tekita lisapingeid ega pane kellegi tervist ohtu. Nende õpilaste osakaal, kes õppenõukogu otsusega eksamit sooritamata lõpetaksid, ei mõjutaks märgatavalt eksamitulemustest saadavat tagasisidet. Tegemist oleks siiski pigem erandi kui tavapraktikaga.

Üksiti kutsume kõiki kõrgkoole üles vastuvõtutingimusi paindlikumaks muutma. Keerulise olukorra küüsi jäänud õpilaste haridustee ei tohiks katkeda vaid seetõttu, et üks või teine eksam sooritamata jäi. Usume ja loodame, et kõrgkoolid tulevad appi tänastes oludes lahendusi leidma.

Lugupidamisega

Urmo Uiboleht, Eesti Koolijuhtide Ühendus

Kristin Pintson, Eesti Õpilasesinduste Liit

Reemo Voltri, Eesti Haridustöötajate Liit

Margit Timakov, Eesti Õpetajate Liit

Aivar Haller, Eesti Lastevanemate Liit

 

Viide Riigikogu kultuurikomisjoni veebilehele Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus 349 SE

1 2 3 4 13