Õpetaja kutse taotlemine

21. sajandi muutuv kool, elukestev õpe ja pidev arenguvajadus on oma väljakutsetega osa
tänase ja tulevase õpetaja igapäevaelust. Õpetaja professionaalse arengu toetamiseks on loodud kutsestandardid. Kutsestandard on õpetajale kasulik:

a) eneseanalüüsiks,
b) koolitusvajaduste väljaselgitamiseks,
c) omandatud kompetentside väärtustamiseks ning karjääri planeerimiseks

Hariduse Kutsenõukogu otsusega nr 12 (27.11.2103) sai Eesti Õpetajate Liit kutse andmise õiguse kutsetele õpetaja, tase 7  ja vanemõpetaja, tase 7

Otsusega nr 14 (22.05.2014) sai EÕL kutse andmise õiguse ka kutsetele õpetaja, tase 6  ja meisterõpetaja, tase 8

(Kutsesüsteemist üldisemalt saab lugeda http://www.kutsekoda.ee/et/kutsesysteem)

Hariduse Kutsnõukogu otsusega nr 18 (07..11.2018) sai EÕL õiguse kutse andmist jätkata. Otsusega nr 20 (17.04.2019 kinnitas Hariduse Kutsenõukogu õpetaja, tase 6, õpetaja, tase 7, vanemõpetaja, tase 7 ja meisterõpetaja , tase 8 uuendatud kutsestandardid, mis hakkasid kehtima 01.01.2020 ja kehtivad kuni 31.12.2024.

Hariduse Kutsenõukogu 25.10.2023 toimunud koosoleku otsusega nr 34 kuulutati õpetaja kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjaks uuesti Eesti Õpetajate Liit. https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/KAO/vaata/10499005

Kutsetunnistust on võimalik taotleda 2 korda aastas. Vajalikud dokumendid tuleb
esitada vastavalt 5. veebruariks või 5. oktoobriks

Täpsem info kutse taotlemise ja kutsestandardite  kohta on kättesaadav SIIT

Lisainfo kutse teemadel: e-post kutsekoordinaator@gmail.com ja tel +372 56849496