Alanud on õpetajakutse taotlemise kevadvoor

Eesti Õpetajate Liit kuulutab välja õpetajakutse kevadise taotlusvooru  

Taotluste laekumise tähtaeg on esmaspäev, 6. veebruar kell 23.59 (hiljem laekunud taotluste
läbivaatamine lükkub järgmisesse vooru). Käesoleva vooru vestlused toimuvad ajavahemikus
27.02 – 25.03.2023. Konkreetne aeg lepitakse taotlejaga eraldi kokku.

Juhime tähelepanu muudatustele, mille Hariduse Kutsenõukogu 09.11.2022 kutse andmise
korras õpetaja kutsetele kinnitas:

1) taotlemisel tuleb esitada töökogemust õpetajana kinnitav väljavõte Eesti Hariduse Infosüsteemist,

2) eesti keelest erineva emakeelega taotlejad esitavad
keeleseadusest ning selle alusel kehtestatud määrusest tulenevalt eesti keele oskuse
B2/C1 taseme tõendamiseks vastava keeletasemeeksami või eesti keeles omandatud
tasemehariduse tunnistuse.

 
Palume taotlejatel erilist tähelepanu pöörata sellele, et esitatav portfoolio oleks üles
ehitatud kehtiva kutsestandardi kompetentside põhiselt ning sisaldaks erinevaid
tõendusmaterjale (vt Kutse taotlemisega alustamise 5 sammu). See tähendab, et igal
kompetentsil on portfoolios oma alamleht, mis sisaldab analüüsi, näiteid ja teisi
tõendusmaterjale. Tuletame meelde, et analüüs on enamat kui kirjeldus ja konkreetne näide
põhjalikum kui loetelu tegevustest.
Avaldus koos dokumentidega ja protsessi käigus tekkivad küsimused saata
meiliaadressil kutsekoordinaator@gmail.com.
 
Täpsem info alajaotuses:  Õpetaja kutse taotlemine.