ETAR projekti koosolek Tallinnas

Eesti Õpetajate Liit osaleb koos YFU-ga ETAR-projektis. ETAR projekt (Empowering Teachers for Automatic Recognition of learning periods abroad ehk Õpetajate võimestamine õpirände tunnustamisel) on Belgia, Poola ja Eesti Erasmus+ ühisprojekt, et aidata koolidel ja õpetajatel paremini arvestada õpilaste õpirännet. Projekti koosolek toimus Tallinnas 7.-9. veebruaril 2024. Vaata ka projekti kodulehte.