Kutsekomisjon

Vastavalt Kutseseadusele kinnitab kutsekomisjoni liikmed kutsenõukogu.

Kutsekomisjoni liikmed:

  1. Ene Külanurm, Eesti Haridustöötajate Liit
  2. Evelyn Neudorf, Eesti Lasteaednike Liit
  3. Hille Ilves, Eesti Linnade ja Valdade Liit
  4. Ivo Eesmaa, Eesti Koolijuhtide Ühendus
  5. Katrin Poom-Valickis, Tallinna Ülikool
  6. Kristiine Vahtramäe, Eesti Lastevanemate Liit
  7. Margit Timakov, Eesti Õpetajate Liit
  8. Margus Pedaste, Tartu Ülikool
  9. Maris Raimets, Haridus-ja Teadusministeerium
  10. Urmas Heinaste, Eesti Õpetajate Ühenduste Koostöökoda