Kutsekomisjon

Vastavalt Kutseseadusele kinnitab kutsekomisjoni liikmed kutsenõukogu.

Kutsekomisjoni liikmed:

  1. Angela Saksing, Eesti Linnade ja Valdade Liit
  2. Diana Leenurm, Eesti Koolijuhtide Ühendus
  3. Ene Külanurm, Eesti Haridustöötajate Liit
  4. Evelyn Neudorf, Eesti Lasteaednike Liit
  5. Helly Leola, Tartu Ülikool
  6. Kristiine Vahtramäe, Eesti Lastevanemate Liit
  7. Margit Timakov, Eesti Õpetajate Liit
  8. Maris Raimets, Haridus-ja Teadusministeerium
  9. Tiina Anspal, Tallinna Ülikool
  10. Urmas Heinaste, Eesti Õpetajate Ühenduste Koostöökoda