Kutsekomisjon

Vastavalt Kutseseadusele kinnitab kutsekomisjoni liikmed kutsenõukogu.

Kutsekomisjoni liikmed:

  1. Ene Külanurm, Eesti Haridustöötajate Liit
  2. Eneken Juurmann, Haridus- ja Teadusministeerium
  3. Evelyn Neudorf, Eesti Lasteaednike Liit
  4. Hille Ilves, Eesti Linnade ja Valdade Liit
  5. Ivo Eesmaa, Eesti Koolijuhtide Ühendus
  6. Katrin Poom-Valickis, Tallinna Ülikool
  7. Kristiine Vahtramäe, Eesti Lastevanemate Liit
  8. Margit Timakov, Eesti Õpetajate Liit
  9. Margus Pedaste, Tartu Ülikool
  10. Urmas Heinaste, Eesti Õpetajate Ühenduste Koostöökoda