Visioon, missioon, põhimõtted

Eesti Õpetajate Liit

VISIOON: Eesti õpetaja on enesekindel oma ala meister, kes on ühiskonnas väärtustatud ja hinnatud

MISSIOON: koondada Eesti õpetajaid, kes tahavad anda oma panuse õpetaja elukutse edendamisse ja seista õpetajakutse ning haridusväärtuste eest pidevalt arenevas ühiskonnas

Eesti Õpetajate Liidu põhimõtted

  • pühendumine õpetajakutsele;
  • püüdlemine meisterlikkuse poole;
  • õpetajate eetikakoodeksi järgimine;
  • õppija arengu toetamine;
  • asjakohaste meetodite ja uuenduslike ideede rakendamine;
  • õpetaja elukutse väärtustamine ja õiguste eest seismine;
  • haridusküsimustes kaasa rääkimine;
  • koostöö erinevate huvirühmadega hariduse edendamisel.

(Kinnitatud Esindajatekoja koosolekul 24. septembril 2011)

Eesti õpetajaeetika koodeks