Eesti Õpetajate Liit kuulutab välja õpetajakutse suve ja sügisesese ühendatud taotlusvooru erandliku tähtajaga 21.08.2023

Sel aastal ühendame õpetajakutse andmises suve- ja sügisese taotlusvooru. Kuna viieks aastaks antud kutse andja õiguste periood lõpeb 06.11.2023, mõjutab see ka sügisest kutse taotlemise tähtaega. Selleks, et otsused õigeks ajaks tehtud saaksid, on taotluste esitamise tähtaeg sel korral varasem.

Taotluste laekumise tähtaeg on emaspäev, 21. august kell 23.59 (hiljem laekunud taotlusi
menetlusse ei võeta). Vooru vestlused toimuvad ajavahemikus 28.08.-15.10.2023. Konkreetne aeg
lepitakse taotlejaga eraldi kokku.


Juhime tähelepanu muudatustele, mis Hariduse Kutsenõukogu 09.11.2022 kutse andmise korras
õpetaja kutsetele kinnitas: taotlemisel tuleb esitada töökogemust õpetajana kinnitav väljavõte Eesti
Hariduse Infosüsteemist ja eesti keelest erineva emakeelega taotlejatel keeleseadusest ja selle alusel
kehtestatud määrusest tulenevalt eesti keele oskuse taseme B2/C1 tõendamiseks vastava
keeletasemeeksami või eesti keeles omandatud tasemehariduse tunnistus.
 
Palume taotlejatel erilist tähelepanu pöörata sellele, et esitatav portfoolio oleks üles ehitatud kehtiva
kutsestandardi kompetentside põhiselt ning sisaldaks erinevaid tõendusmaterjale
(vt Kutse taotlemisega alustamise 5 sammu). See tähendab, et igal kompetentsil on portfoolios oma
alamleht, mis sisaldab analüüsi, näiteid ja teisi tõendusmaterjale.
Tuletame meelde, et analüüs on
enamat kui kirjeldus ja konkreetne näide põhjalikum kui loetelu tegevustest.


Need, kes on arvestanud 5. oktoobri taotlusvooruga ja ei jõua enda portfooliot valmis 21. augustiks, saavad osaleda järgmise perioodi taotlusvoorudes.


Avaldus koos dokumentidega ja protsessi käigus tekkivad küsimused saata
meiliaadressil kutsekoordinaator@gmail.com.
 
Täpsem info alajaotuses:  Õpetaja kutse taotlemine.