Eesti Õpetajate Liit kuulutab välja täiendava sügisese taotlusvooru 

Hariduse Kutsenõukogu on valinud Eesti Õpetajate Liidu järgmiseks perioodiks uuesti kutse
andjaks. Selleks, et tulla vastu ennast kirja pannud huvilistele, korraldame uue vooru veel
sellel aastal ja lühikese etteteatamise ajaga. Kes selles voorus enda dokumente ja portfooliot
esitada ei jõua, saab arvestada, et järgmine voor on tähtajaga 5. veebruaril 2024.

Sügisvooru taotluste laekumise tähtaeg on kolmapäeval,  8. novembril kell 23.59 (hiljem laekunud
taotlusi menetlusse ei võeta, need saab uuesti esitada järgmises voorus). Konkreetne vestluse aeg lepitakse taotlejaga eraldi kokku ja sõltub kogu vooru taotlejate arvust ning iga taotleja e-portfoolio sisukusest.

Juhime tähelepanu muudatustele, mis kinnitati Hariduse Kutsenõukogu 09.11.2022 otsusega nr 32 kutse andmise korras
õpetaja kutsetele:

1) kutse taotlemisel tuleb esitada töökogemust õpetajana kinnitav
väljavõte Eesti Hariduse Infosüsteemist;

2) eesti keelest erineva emakeelega taotlejad peavad esitama
keeleseadusest ja selle alusel kehtestatud määrusest tulenevalt eesti keele oskuse taseme
B2/C1 tõendamiseks vastava keeletasemeeksami või eesti keeles omandatud tasemehariduse
tunnistuse

Samuti palume arvestada, et alates käesolevast voorust  kehtivad  uued kutse taotlemise tasud
(õpetaja 6 – 185 eurot, õpetaja 7 – 185 eurot, vanemõpetaja 7 – 190 eurot,
meisterõpetaja – 205 eurot, taastõendamine – 100 eurot).

Palume taotlejatel erilist tähelepanu pöörata sellele, et esitatav portfoolio oleks üles ehitatud
kehtiva kutsestandardi kompetentside põhiselt ning sisaldaks erinevaid tõendusmaterjale
(vt Kutse taotlemisega alustamise 5 sammu). See tähendab, et igal kompetentsil on portfoolios
oma alamleht, mis sisaldab analüüsi, näiteid ja teisi tõendusmaterjale. Tuletame meelde, et
analüüs on enamat kui tegevuste kirjeldus ning konkreetne näide põhjalikum kui loetelu tegevustest.

Avaldus koos dokumentidega ja protsessi käigus tekkivad küsimused saata
meiliaadressil kutsekoordinaator@gmail.com.

Täpsem info alajaotuses:  Õpetaja kutse taotlemine.