Eesti Õpetajate Liidu 5 sihti

Eesti Õpetajate Liidu 5 sihti – sõnastatud 1917.aastal 20.-23. juunil toimunud teisel ülemaalisel õpetajate kongressil Tartus

1. Meie kool olgu emakeelne.

2. Meie kool olgu demokraatlik (ühtluskool).

3. Meie kool põhjenegu parimail kasvatusteaduslikel aluseil.

4. Meie kool olgu vaba igasuguste poliitiliste ja muude kõrvaliste ülesannete täitmisest ning endise aja iganenud pärandusest.

5. Meie kooli juhtigu vaba, hästi ettevalmistatud ja oma kutses alaliselt edasiarenev õpetajaskond.