Õpetaja kutse laiem meediakajastus

Veebiseminar õpetajakutsest ja selle taotlemisest

https://koolielu.ee/info/readnews/521856/veebiseminar-opetajakutsest-ja-selle-taotlemisest

Professionaal jälgib oma (digi)arengut ka ise

https://koolielu.ee/info/readnews/505738/professionaal-jalgib-oma-digiarengut-ka-ise

https://epl.delfi.ee/eesti/tulevikus-voib-opetajaks-hakata-igalt-elualalt-tuleb-teha-ainult-kutseeksam?id=69899801

Elin Ots omandas meisterõpetaja kutse

https://www.harku.ee/documents/2846103/6133615/01-08+HVT+28.01+VEEB.pdf/563b8ed4-73e1-4b2d-907f-e7bd91dd26a4