Õpetajakutsete hindamislehed

Hindamiskomisjon kasutab kutsetaotluse hindamisel vastava taseme hindamislehte ja täidab hindamislehti taotlejate portfoolio, vajadusel täiendavate küsimuste ning vestluse põhjal.