Õpetaja kutsestandardid

21. sajandi muutuv kool, elukestev õpe ja pidev arenguvajadus on oma väljakutsetega osa
tänase ja tulevase õpetaja igapäevaelust. Õpetaja professionaalse arengu toetamiseks on loodud kutsestandardid. Kutsestandard on õpetajale kasulik:
a) eneseanalüüsiks,
b) koolitusvajaduste väljaselgitamiseks,
c) olemasolevate oskuste-teadmiste (kompetentside) väärtustamiseks,

d) karjääri planeerimiseks

Õpetaja kutsestandarditega saab tutvuda :

https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10499005/kutsed