Kutsetaotlejate kompetentsuse hindajad

Kutsetaotlejate kompetentsust hindavad kutsekomisjonis moodustatud 3-liikmelised hindamiskomisjonid. 

Aet Raudsep, võõrkeeled

Anne Aasamets, matemaatika ja IKT

Annela Ojaste, alusharidus

Ave Nõmme, alusharidus

Elbe Metsatalu, loodusained

Ele Nugis, kunstiained

Elin Ots, kunstiained

Enda Trubok, emakeel ja kirjandus

Erkki Tempel, loodusained

Evelin Müüripeal, emakeel ja kirjandus

Heiki Haljasorg, sotsiaalained

Jelizaveta Oja, alusharidus

Kirsi Rannaste, emakeel ja kirjandus

Krista Nõmmik, emakeel ja kirjandus

Kristiina Vaikmets, sotsiaalained

Leili Sägi, emakeel ja kirjandus

Mari Karon, alusharidus

Marju Järvpõld, kunstiaineid

Martti Raide, kunstiaineid

Merje Kikas, sotsiaalained

Niina Murdvee, kunstiaineid

Piret Karu, loodusained

Reet Valgma, kunsti- ja sotsiaalained

Sigrid Melts, võõrkeeled

Tiina Kivisalu, alusharidus

Tiiu Leibur, IKT

Vilve Pohla, matemaatika ja IKT