Kutsetaotlejate kompetentsuse hindajad

Kutsetaotlejate kompetentsust hindavad kutsekomisjonis moodustatud 3-liikmelised hindamiskomisjonid. 

Aet Raudsep, võõrkeeled

Anne Aasamets, matemaatika ja IKT

Annela Ojaste, alusharidus

Ave Nõmme, alusharidus

Elbe Metsatalu, loodusained

Ele Nugis, kunstiained

Elin Ots, kunstiained

Enda Trubok, emakeel ja kirjandus

Erkki Tempel, loodusained

Klaara Kask, loodusained

Krista Nõmmik, emakeel ja kirjandus

Kristiina Vaikmets, sotsiaalained

Lea Koppel, loodusained

Leili Sägi, emakeel ja kirjandus

Mari Karon, alusharidus

Marje Loide, loodusained

Marju Järvpõld, kunstiaineid

Martti Raide, kunstiaineid

Natalia Kislaja, alusharidus

Niina Murdvee, kunstiaineid

Piret Karu, loodusained

Reet Tuisk, loodusained

Sigrid Melts, võõrkeeled

Silver Püvi, IKT

Tiia Pukk, võõrkeeled

Tiia Õun, alusharidus

Tiina Kivisalu, alusharidus

Tiiu Leibur, IKT

Vilve Pohla, matemaatika ja IKT