Meenutusi viimase kümnendi algusest: õpetajate ajakasutus

Taas on päevakorda tõusmas õpetajate töötingimuste ja -aja teema. Mälu värskendamiseks ning praeguse olukorraga võrdlemiseks avaldame HTM-i ja EÕL-i koostöös tehtud õpetajate ajakasutuse pilootuuringu tulemused aastast 2011.

Ajakasutuse pilootuuring