10 mõtlemiskohta koolidele

Eesti Õpetajate Liidu liikmete tööseminaril “Elu võimalikkusest distantsilt” toimunud arutelude põhjal panime kirja olulisemad mõttekohad, mille arvestamisest võiks praegusel keerulisel ajal kooliinimestele abi olla.
Postril toodud 10 soovitust on heakskiidetud ka EÕEL-i ja EKJÜ poolt, kellele need enne avaldamist tutvumiseks saatsime.