Riigikogu kultuurikomisjonis kõneldi õpetajate järelkasvust

Eesti Õpetajate Liidu juhatuse liikmed Edgar Roditšenko ja Margit Timakov olid Riigikogu kultuurikomisjoni teisipäevasel istungil 20. oktoobril, et meie poolt õpetajaameti väärtustamise ja järelkasvu teemade murekohti esitada.

Aitäh veelkord kõikidele liikmetele, kes kaasa mõtlesid ja oma arvamust avaldasid – koondasime ideed ja rõhutasime kolme peamist punkti:

1)     õpetaja töökoormus – see olgu 16 kontakttundi – kui õpetajalt üha rohkem nõutakse, tuleb midagi eest ära võtta või midagi ära jätta;

2)     motivatsioonipakett on enamat kui palk – siia alla mahuvad nii supervisiooni võimaluse loomine;  sportID, mis annaks õpetajale võimaluse hoolt kanda ka enda füüsilise tervise eest;  suurem töötasu, mis arvestaks karjäärimudeliga ning looks vanemõpetajale ja meisterõpetajale kõrgema töötasu võimaluse; roteeruvad töökohad; kaasaegsed töövahendid;

3)     tugi on hädavajalik ja hõlmab erinevaid aspekte– tugispetsialiste, ajakohastatud ning diferentseeritud õppematerjale, tänapäevast töökeskkonda, vajaduspõhist täiendkoolitus.

Vaata ka põhjalikumat tabelit (Kultuurikomisjon_opetajakutsse2020) , mis eelnevalt sai komisjoniliikmetele tutvumiseks saadetud. Kõiki teemasid 10-minutilisse sõnavõttu ei jõudnud mahutada, kuid kindlasti saab ja peab arutama järelkasvu teemasid õpetajatöö terviku osana. Kui king kusagilt pigistab, siis on vaja kiirelt toimiv lahendus leida.

Kohapeal esitatud esitluse sissejuhatuseks  peab meeles pidama, miks me seda kõike hetkel arutame – Eesti tuleviku parema käekäigu nimel. Ja kui me julgeid poliitilisi otsuseid täna ei tee, siis selle eest maksavad homme meie lapsed ja lapselapsed.