Eesti Õpetajate Liidu juhatuse koosolek

… toimus 25. septembril. Arutleti organisatsiooni hetkeseisu üle ja otsustati uue  juhatuse tegevuse  põhisuunad. Samuti jagati ning kinnitati juhatuse liikmete töövaldkonnad.

Lehte Jõemaa – juhatuse esimees
Ester Muni – juhatuse esimehe abi
Elbe Metsatalu – arendusjuht, hariduspoliitika
Maila Võrno – õpi- ja töökeskkond
Katrin Meinart – õpetaja professionaalne areng ja täiendkoolitus
Astrid Sildnik – meedia, haridustehnoloogia
Margit Timakov – välissuhted , IntelLEO projektijuht

Arutleti organisatsioonijuhtimisega seotud küsimusi ja otsustati juhatuse liikmete parema informeerituse ja koostöö huvides lisaks korralistele kontaktkoosolekutele hakata pidama ka  iganädalasi Skype´ koosolekuid.

Veel otsustati alustada alates oktoobrist Eesti Õpetajate Liidu infolehe avaldamisega. Kuna Eesti Õpetajate Liidu üheks prioriteediks on õpetajate koostöö ja professionaalse arengu toetamine, siis otsustati korrladada maakonnatuure Eesti erinevatesse paikadess, tutvustamaks Eesti Õpetajate Liidu tegevust ning arutlemaks õpetajate rõõmude ja murede üle.

Suurematest ettevõtmistest jätkab EÕL  “Eesti kauni kooli” projektiga tegelemist ning alustab ettevalmistusi õpetajate kongressi korraldamiseks.

Eesti Õpetajate Liidul on uus juhatus

Tallinnas toimus 16. augustil  Eesti Õpetajate Liidu juhatuse ja aineliitude  esindajatekoja koosolek. Juhatuse esimees  Lehte Jõemaa esitas ülevaatliku aruande viimase perioodi tegevustest ja pärast seda toimus uue juhatuse valimine. Valituks osutusid Lehte Jõemaa, Margit Timakov, Ester Muni, Elbe Metsatalu, Maila Võrno, Katrin Meinart ja Astrid Sildnik.

Arutleti Õpetajate Liidu edasiste tegvussuundade üle ja leiti, et enim tähelepanu tuleb pöörata õpetajate professionaalse arengu toetamisele ja koostööle erinevate institutsioonide, aineliitude ja õpetajate vahel. Selle valdkonnaga sobitus ka Margit Timakovi ülevaade InteLEO projekti raames tehtust. Veel diskuteeriti  selle üle, millised täiendkoolitusvajadused on hetkel aktuaalsed ja mida Õpetajate Liit saab selle heaks teha. Järgmine esinadajatekoja koosolek toimub 2011. aasta veebruaris,

Konverents “Kooli ja õpetaja valmisolek uuendatud riiklike õppekavade elluviimiseks”

Eesti Õpetajate Liit koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga korraldab

24. ja 25. märtsil 2010.a. algusega kell 11.00 konverentsi

Kooli ja õpetaja valmisolek uuendatud riiklike õppekavade elluviimiseks

Konverents toimub Viimsi Keskkoolis

Sissejuhatavate teemade juures käsitletakse pidevalt muutuva ühiskonna haridus- ja kasvatusväärtusi. Põhjendatakse õppekava muutuste vajadust ning selgitatakse uuendatud ainekavadekavade sisu ning hariduskorraldust. » Read more

Seminar PARATAMATUS, VÕIMALUS VÕI ÕNN OLLA ÕPETAJA?

25. märtsil 2004 toimus Tallinna  21.Koolis  aadressil Raua tn 6

Eesti Õpetajate Liidu  seminar PARATAMATUS,  VÕIMALUS  VÕI  ÕNN  OLLA ÕPETAJA?

11.00  Seminari rakendamine

11.10  Kristjan Paas – Riigikontrolli tulemusauditi osakonna auditijuht

“Õpetajate tööturg Eestis 2003. a-l “

11.30  Vilja Saluveer –  “Õpetaja kutsestandard ja kutseomistamise  põhimõtted”

12.00  Eve Eisenschmidt – “Kutseaasta ja selle rakendamine 2004/2005/õa”

12.15  Kohvipaus rühmatöö ruumides

12.30 –13.30 Rühmatööd:  “Kutsestandard. dokumendi analüüs “Õpetaja kutse-eetika “

13.30 –13.50   Rühmatööde kokkuvõtted .

13.50 –14.10   Tiina Kivirand HTM alus- ja põhiharidustalituse juhataja

“ Lapse arenguvestluste seadustamisest ja rakendusest”

14.10 –14.30  Liivika Tärk “Lapse arenguvestlused”

14.30 –14.45 Valdek Rohtma “Arenguvestlused  kool- kodu koostöömeel “

14.45 –15.00 Lauri, Kaarli ja Kristjani ema arenguvestlusest koolis                           

15.0015.20  Sven Rondik  EHL “Õpetaja palgapoliitika lahendused käesolevaks  õpeeaastaks ja perspektiivis”

15.20 -15.30   Maila Võrno  EÕL   “Õpetaja töökoormus ja vastutustunne “

15.30              Kokkuvõte ja  seminari lõpetamine.

 

 

 

 

 

 

 

1 10 11 12