Seminar PARATAMATUS, VÕIMALUS VÕI ÕNN OLLA ÕPETAJA?

25. märtsil 2004 toimus Tallinna  21.Koolis  aadressil Raua tn 6

Eesti Õpetajate Liidu  seminar PARATAMATUS,  VÕIMALUS  VÕI  ÕNN  OLLA ÕPETAJA?

11.00  Seminari rakendamine

11.10  Kristjan Paas – Riigikontrolli tulemusauditi osakonna auditijuht

“Õpetajate tööturg Eestis 2003. a-l “

11.30  Vilja Saluveer –  “Õpetaja kutsestandard ja kutseomistamise  põhimõtted”

12.00  Eve Eisenschmidt – “Kutseaasta ja selle rakendamine 2004/2005/õa”

12.15  Kohvipaus rühmatöö ruumides

12.30 –13.30 Rühmatööd:  “Kutsestandard. dokumendi analüüs “Õpetaja kutse-eetika “

13.30 –13.50   Rühmatööde kokkuvõtted .

13.50 –14.10   Tiina Kivirand HTM alus- ja põhiharidustalituse juhataja

“ Lapse arenguvestluste seadustamisest ja rakendusest”

14.10 –14.30  Liivika Tärk “Lapse arenguvestlused”

14.30 –14.45 Valdek Rohtma “Arenguvestlused  kool- kodu koostöömeel “

14.45 –15.00 Lauri, Kaarli ja Kristjani ema arenguvestlusest koolis                           

15.0015.20  Sven Rondik  EHL “Õpetaja palgapoliitika lahendused käesolevaks  õpeeaastaks ja perspektiivis”

15.20 -15.30   Maila Võrno  EÕL   “Õpetaja töökoormus ja vastutustunne “

15.30              Kokkuvõte ja  seminari lõpetamine.