Konverents “Kooli ja õpetaja valmisolek uuendatud riiklike õppekavade elluviimiseks”

Eesti Õpetajate Liit koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga korraldab

24. ja 25. märtsil 2010.a. algusega kell 11.00 konverentsi

Kooli ja õpetaja valmisolek uuendatud riiklike õppekavade elluviimiseks

Konverents toimub Viimsi Keskkoolis

Sissejuhatavate teemade juures käsitletakse pidevalt muutuva ühiskonna haridus- ja kasvatusväärtusi. Põhjendatakse õppekava muutuste vajadust ning selgitatakse uuendatud ainekavadekavade sisu ning hariduskorraldust.

ülikoolide abiga käsitletakse õpetajakoolituse sisu ja kvaliteeti, õpetajate valmisolekut oma kutsetööks.

Paneeldiskussioonis arutletakse kooli ja õpetajate valmisoleku üle uuendatud õppekava rakendamiseks koolides, õpetajate täiendkoolituse vajadusi.

Konverentsil saame väikese ülevaate muudatusi toetavatest positiivsetest kogemustest.

Registreerimine algab 1. märtsil  Eesti Õpetajate Liidu kodulehel www.opetajateliit.ee

Täiiendavad küsimused tel 51 14 557 Lehte Jõeemaa , 5254547 Ester Muni