Õpetaja kutse hindajate konkurss

ÕPETAJA KUTSE HINDAJATE KONKURSS

Õpetaja peab olema enesekindel professionaal, et pidevates muutuste tuultes enda rolli ühiskonnas
teadvustada ja väärtustada. Õpetaja kutse aitab läbi eneseanalüüsi taastada õpetaja usku iseendasse
ning enda ametisse. Kutse hindajana on Sul võimalus toetada õpetajaid selles protsessis. Tule anna
oma panus!

Eesti Õpetajate Liit kuulutab välja konkursi, et täiendada õpetaja kutse kompetentsuse hindajate
ridu.

Hindaja ülesandeks on:
– olla teadlik kutsesüsteemist,
– hinnata kutsetaotlejate kompetentside vastavust kutsestandardile,
– anda edasiviivat tagasisidet,
– olla sõltumatu ja erapooletu,
– olla heaks eeskujuks õpetaja maine kujundamisel ühiskonnas.

Kui Sa oled
– tugeva praktilise pedagoogika kogemuse ja tugeva empaatiavõimega,
– hea eneseväljendus- ja argumenteerimisoskusega,
– näidanud üles head otsustusvõimet,
– valmis hindajate regulaarseteks koolitusteks,
– ja Sul on soov panustada eesti õpetajate professionaalsesse arengusse,
tule osale õpetaja kutse hindajate konkursil.

Selleks saada:
1) oma CV ja motivatsioonikiri,
2) kaks soovituskirja, mis kinnitavad Sinu senist tegevust nõustaja, otsustaja või teiste töö hindajana
aadressil kutsekoordinaator@gmail.com hiljemalt 12. septembriks 2022.