Eesti Õpetajate Liit kuulutab välja õpetajakutse suvise taotlusvooru

Taotluste laekumise tähtaeg on teisipäev, 26. juuli kell 23.59 (hiljem laekunud taotluste läbivaatamine lükkub 2022. aasta sügisesse vooru). Vestlused toimuvad taotlejaga kokkuleppel.

Palume taotlejatel erilist tähelepanu pöörata sellele, et esitatav portfoolio oleks üles ehitatud kehtiva kutsestandardi kompetentside põhiselt ning sisaldaks erinevaid tõendusmaterjale (vt näidisportfooliot ja kutse taotlemisega alustamise 5 sammu). See tähendab, et igal kompetentsil on portfoolios oma alamleht, mis sisaldab analüüsi, näiteid ja teisi tõendusmaterjale. Tuletame meelde, et analüüs on enamat kui kirjeldus ja konkreetne näide põhjalikum kui loetelu tegevustest.

Avaldus koos dokumentidega ja protsessi käigus tekkivad küsimused saata meiliaadressil kutsekoordinaator@gmail.com.

Palume suvisest taotlusvoorust huvitunutel end samal meiliaadressil eelnevalt registreerida.

Täpsem info alajaotuses:  Õpetaja kutse taotlemine.