Tänu ja tunnustus Aivar Soele

Eesti Õpetajate Liit tunnustas kauaaegset Harku valla hariduse- ja kultuuriosakonna juhatajat Aivar Soed õpetaja kutse väärtustamise ja edendamise eest ning andis kolmapäeval, 30. oktoobril üle tunnustuskirja.