Õpetajakutse taotluste hindajate konkurss

ÕPETAJA KUTSE TAOTLEMISE HINDAJATE KONKURSS

Eesti Õpetajate Liit kuulutab välja konkursi hindajate leidmiseks kutsete
õpetaja, tase 7 ja vanemõpetaja, tase 7 taotlemisel.

Hindaja ülesanneteks on:
– hinnata kutsetaotlejate kompetentside vastavust kutsestandardile,
– anda hinnang enda kompetentsidele tuginedes,
– olla erapooletu,
– vajadusel külastada, vaadelda kutsetaotleja tunde,
– anda tagasisidet,
– nõustada taotlejaid.

Hindaja peab olema:
– tugeva praktilise pedagoogika kogemusega,
– hea eneseväljendusoskusega,
– näidanud üles head otsustusvõimet,
meisterõpetaja, tase 8 kompetentsidega,
– valmis hindajate regulaarseks koolitusteks,

Kui Sul on soov panustada eesti õpetajate professionaalsuse arendamisse,
tule osale õpetaja, tase 7 ja vanemõpetaja, tase 7 hindaja konkursil ja saada

1) oma CV ja motivatsioonikiri,
2) kaks soovituskirja, mis kinnitavad Sinu senist tegevust nõustaja, otsustaja või
teiste töö hindajana

e-posti aadressil: eestiopetajateliit@gmail.com hiljemalt 26. jaanuariks 2014.

Soovi korral tee seda juba oma isikliku portfoolioga, mis tugineb meisterõpetaja
kutsestandardile.