Tippkohtumine New Yorgis

EÕL-i juhatuse liige Margit Timakov ning HTM-i üld- ja kutsehariduse asekantsler Kalle Küttis

Eesti Õpetajate Liidu juhatuse liige Margit Timakov osales Eesti delegatsiooniga 16.-17. märtsil New Yorgis rahvusvahelisel õpetaja elukutseteemalisel tippkohtumisel. Kohtumine, mille algatajateks ning kokkukutsujateks olid Ameerika Ühendriikide haridusminister, OECD ja Education International tõi vestluslaua taha 16 riigi ministeeriumite ning õpetajate organisatsioonide esindajad. Arutleti erinevate riikide toimivate edulugude, kui ka murepunktide üle ning tõdeti, et selleks, et kiiresti muutuvas maailmas saaks õpetaja ajaga kaasas käia vajab nii õpetajakoolitus, õpetajate värbamine ning õpetajate täiendkoolitus, toetus, karjääri- ning töötingimused, kui ka õpetaja hindamis- ja tunnustamissüsteem ning ka õpetajate kaasamine haridusreformidesse kindlasti kriitilist ümbervaatamist ning uut lähenemist. Jõuti järeldusele, et selleks, et oma riigi haridussüsteemi üha parandada on kasulik üksteiselt õppida ning ka edaspidi koostööd teha – nii rahvusvahelisel, kui ennekõike just kohalikul tasandil. Laua ümber istunute seast väheste tegevõpetajate hulka kuulununa tunnistab Margit, et ongi juba aeg, mil nii ülikoolid kui ka hariduspoliitika kujundajad just õpetaja häält kuulda peaks võtma hakkama. See tähendab õpetajate jaoks aga seda, et tuleb olla valmis sõna sekka ütlema.