Konverents 2002

Eesti Õpetajate Liit tähistas 85. aastapäeva

Eesti Õpetajate Liit on de jure omaaegse organisatsiooni järglane. Tänu tublidele eesti õpetajate tööle eksiilis on meil au sellist juubelit pidada.
Sünnipäevapidu tähistati Tallinna Õpetajate Majas laupäeval 25. mail väikese konverentsiga “Õpetaja eile, täna, homme”.

Ajaloolise ülevaate Eesti Õpetajate Liidu tegevusest andis Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumi direktor Ilmar Kopso, kes oskuslikult tõmbas paralleele ühiskondlik poliitilise olukorraga omal ajal ja seostas haridussituatsioonidega tänases ühiskonnas. Haritud, kõrge kultuuriga, eetiliste tõekspidamiste ja väärtushinnangute kujundamise on olnud ja on kõikidel aegadel haridussüsteemi ja õpetaja pädevuses.
Ajalooline stendiettekanne liidu ajaloolisest järjepidevusest ja Eesti pedagoogika suurkujudest sõnas ja pildis ilmestas juubelipäeva.

Pedagoogika Ülikooli rektori professor Mati Heidmetsa huvitav ja ajaloolise kultuurikontekstiga sõnavõtt “Õpetaja rollist ja õpetamise mõttest” paelus kuulajaid.
Väärtushinnangute ajaloolise kujunemise protsess aitas hajutada kahtlusi keeldude, käskude, korraharjumuste vajadustest. Tähtsaim sõnum – isiksuse sisemise “ei “ ütlemise vajaduse kasvatamine ja oskuste kujundamine on õpetaja töös tähtsaim ülesanne.

Sageli vaidlema ja väitleme teadmiste osakaalu olemuse üle õppekavas.
Seda probleemi aitas lahti mõtestada Linnar Viik oma suurepärases ettekandes “Kas teadmised on vara?” Käsitledes vaimuväärtust kapitalina ja tähtsustades teadmisi mis loovad uusi väärtusi ja tehnoloogiaid. Samas pidas esineja tähtsaks looduskeskkonna kui ressursi väärtustamist – suhtumist sellessegi tarkuse ja teadlikkusega. Mõtted kapitali liikumisest teadmistega koos, ees või järel pani kuulajad diskuteerima.
Tuleviku inimene ongi see inimene keda meie, õpetajad, kujundame täna. Seetõttu on meil väga tähtis teada ja oluline mõelda sellele, kuidas ja mil viisil õpilased omandavad teadmisi ning suunata, seda kuidas need teadmised muutuvad varaks.

Tähtpäeval mainiti ka organisatsiooni ees seisvaid tõsiseid ülesandeid ja kavandatud tegemisi. Eesti Haridustöötajate Liiduga seob meid väga tihe koostööaasta. Hea on, et koostööpartnerite Eesti Koolijuhtide Ühenduse ja Haridusfoorumi toimkonna arutustele ja diskussioonidele toetustele võime alati toetuda ja otsustamisel loota.
Ka Riigikogu Kultuurikomisjonile lubasime olla arvestatavad koostööpartnerid.
Sisukad ettekanded ja head sõnad olid väärtuslikum kingituseks juubilarile.

Sünnipäevapidu kaunistas meeleolukas tervituskontsert G. Otsa nimeliselt Muusikakoolilt ja igati professionaalne teenindamine Majaka Teeninduskooli õpilaste poolt õpetaja Reita Karaski juhendamisel.

Aitäh kõikidele külalistele, kes tulid tervitama ja aitasid sünnipäevapeo kujundada meeldejäävalt kauniks.

Eesti Õpetajate Liidu juhatus.