Eesti Õpetajate Liit kuulutab välja täiendava õpetajakutse suvise taotlusvooru

Eesti Õpetajate Liit kuulutab välja täiendava õpetajakutse suvise taotlusvooru 

Kutsekomisjoni 04.05.2020 otsusega nr 5 kuulutame suvel välja täiendava õpetaja kutse taotlusvooru. Ennekõike on taotlusvoor mõeldud neile, kellel on vaja veel enne uue õppeaasta algust enda kvalifikatsiooni tõendada.

Taotluste laekumise tähtaeg on pühapäev, 26. juuli kell 23.59 (hiljem laekunud taotluste läbivaatamine lükkub 2020. aasta sügisesse vooru). Käesoleva vooru vestlused toimuvad ajavahemikus 17.-19. august 2020. Konkreetne aeg lepitakse taotlejaga eraldi kokku.

Palume taotlejatel erilist tähelepanu pöörata sellele, et esitatav portfoolio oleks üles ehitatud kompetentside põhiselt ning sisaldaks erinevaid tõendusmaterjale (vt Kutse taotlemisega alustamise 5 sammu). Tuletame meelde, et analüüs on enamat kui kirjeldus ja konkreetne näide põhjalikum kui loetelu tegevustest.

Avaldus koos dokumentidega ja protsessi käigus tekkivad küsimused saata meiliaadressil kutsekoordinaator@gmail.com.

Täpsem info alajaotuses:  Õpetaja kutse taotlemine.