Tähelepanu! Algas õpetajakutse sügisene taotlusvoor

Eesti Õpetajate Liit kuulutab välja õpetajakutse sügisese taotlusvooru

Taotluste laekumise tähtaeg on reede, 5. oktoober kell 24.00 (hiljem laekunud taotluste läbivaatamine lükkub 2019. aasta kevadisse vooru). Käesoleva sügisese vooru vestlused toimuvad ajavahemikus 1.-10. november 2018.

Palume taotlejatel erilist tähelepanu pöörata  sellele, et esitatav portfoolio oleks üles ehitatud kompetentside põhiselt ning vastaks hindamiskriteeriumitele (vt vastava kutse hindamisstandard). Tuletame meelde, et analüüs on enamat kui kirjeldus ja konkreetne näide põhjalikum kui loetelu tegevustest.

Avaldus koos dokumentidega ja protsessi käigus tekkivad küsimused saata meiliaadressil kutsekoordinaator@gmail.com.

Täpsem info alajaotuses:  Õpetaja kutse taotlemine.