Eesti Õpetajate Liit kuulutab välja täiendava suvise taotlusvooru õpetajakutse taotlemiseks

Taotluste ja portfooliote laekumise tähtaeg on esmaspäev, 22. juuli kell 23.59 (hiljem laekunud taotluste läbivaatamine lükkub 2024. aasta sügisvooru).

Palume taotlejatel erilist tähelepanu pöörata sellele, et esitatav portfoolio oleks üles ehitatud kehtiva kutsestandardi kompetentside põhiselt ning sisaldaks erinevaid tõendusmaterjale (vt Kutse taotlemisega alustamise 5 sammu). See tähendab, et igal kompetentsil on portfoolios oma alamleht, mis sisaldab analüüsi, näiteid ja teisi tõendusmaterjale. Tuletame meelde, et analüüs on enamat kui kirjeldus ja konkreetne näide põhjalikum kui loetelu tegevustest.

Täpsem info alajaotuses:  Õpetaja kutse taotlemine.

Avaldus kutse taotlemiseks koos dokumentidega ja protsessi käigus tekkivad küsimused saata meiliaadressil kutsekoordinaator@gmail.com.